Administratieve leegstand

Een object staat administratief leeg als bij het BAG-vastgoedobject volgens de Basisregistratie personen geen persoon staat ingeschreven, én als er volgens de WOZ geen gebruiker is én als er geen sprake is van inschrijving als bedrijf in het Handelsregister. Er is niet in de praktijk getoetst of er daadwerkelijk mensen wonen en/of een bedrijf of instelling actief is. Ook zijn de cijfers afhankelijk van de wijze waarop gemeenten hun basisregistraties bijhouden. Wanneer gemeenten veranderingen aanbrengen in de wijze van registreren kunnen er verschuivingen in de leegstandcijfers ontstaan.