Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voorziet zelfstandig ondernemers in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De oorspronkelijke regeling, Tozo 1.0, was van kracht van 1 maart 2020 tot eind mei 2020. De financiële ondersteuning werd voor maximaal 3 maanden verleend. Zelfstandigen die bijvoorbeeld in mei 2020 in financiële problemen raakten en vervolgens Tozo aanvroegen, hadden bij toekenning maximaal recht op ondersteuning tot in augustus 2020. Voorwaarden voor zelfstandigen om aanspraak te maken op Tozo 1.0 waren o.a.:

  • minstens 18 jaar en maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • woonachtig in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.

De eerste Tozo-regeling is in juni 2020 opgevolgd door Tozo 2.0; een inkomensondersteuning voor levensonderhoud als aanvulling op het huishoudinkomen tot het sociaal minimum. Nieuw bij deze regeling was de partnerinkomenstoets, waardoor niet alle personen die recht hadden op Tozo 1.0 ook recht hadden op Tozo 2.0. Deze regeling liep ten einde op 30 september 2020, ongeacht de startdatum van de Tozo-2.0-uitkering. Tozo 2.0 werd opgevolgd door Tozo 3.0, die gold van 1 oktober 2020 tot en met maart 2021. Ten opzichte van Tozo 2.0 is er niets aan de voorwaarden voor Tozo 3.0 gewijzigd.