Personen met een Tozo-uitkering

De cijfers over personen met een Tozo-uitkering voor levensonderhoud zijn gebaseerd op de gemeentelijke bijstandsregistraties. Gemeenten leveren aan het CBS in de maand na afloop van de verslagmaand de informatie hierover aan. Vanwege administratieve vertragingen leverden gemeenten in de maanden daarop ook nog informatie aan over de instroom en uitstroom in de verslagmaand. Voor het samenstellen van de cijfers over de Tozo is daarom de informatie uit de eerste levering over de verslagmaand aangevuld met informatie over de verslagmaand aangeleverd in de zes daaropvolgende maanden.

De persoonskenmerken van ontvangers van een Tozo-uitkering zijn vastgesteld op basis van de datum waarop zijn/haar eerste Tozo-uitkering in 2020 is ingegaan.