Aantal inwoners (naar leeftijdsklassen)

Bepaald als de helft van een bevolking op 1 januari van 2020 plus de helft van die bevolking op 31 december 2020.

In het nieuwsbericht wordt o.a. het aantal personen met een Tozo-uitkering voor levensonderhoud in de leeftijdsklasse van 45 jaar tot de AOW-leeftijd vergeleken met het aantal inwoners in die leeftijdsgroep. In 2020 was de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In de bron die voor dit nieuwsbericht is gebruikt, is niet na te gaan of een 66-jarige AOW-gerechtigd is of niet, omdat leeftijden als hele jaren worden gegeven. Bij de bepaling van de leeftijdsgroep van 45 jaar tot de AOW-leeftijd is daarom aangenomen dat een derde van de 66-jarigen nog niet AOW-gerechtigd is.