Vermogen

Vermogen exclusief eigen woning en de daarop rustende hypotheekschuld.