Bedrijfsvermogen

Bedrijfsvermogen is de som van het ondernemingsvermogen en het aanmerkelijk belang.