Grote deeltijdbaan

Een baan van 12 tot 35 uur per week.

De arbeidsduur is gebaseerd op het aantal uren dat men in een normale of gemiddelde werkweek werkt. Bij minder dan 35 uur per week is sprake van een deelbaan, bij 35 uur of meer van een voltijdbaan.

Voor het onderscheid tussen kleine en grote deeltijdbaan is in dit bericht de grens van 12 uur aangehouden. In andere CBS-publicaties is die grens ook wel bepaald op 20 uur.