Verplicht percentage hernieuwbare energie voor vervoer

Leveranciers van motorbrandstoffen zijn verplicht volgens de regelgeving Energie voor Vervoer om een bepaald aandeel hernieuwbare energie te leveren. Dit aandeel is een percentage van de totale geleverde benzine en diesel aan het wegverkeer en het spoor. In 2017 was dit percentage 8,5, in 2019 12,5 en in 2020 16,4. Leveranciers van motorbrandstoffen voldoen met name aan de verplichting door biobrandstoffen bij te mengen.

Leveringen aan schepen die naar het buitenland varen kunnen meetellen voor het voldoen aan de verplichting en biobrandstoffen uit afval mogen dubbel tellen. Ook is het mogelijk om een extra levering van hernieuwbare energie in een bepaald jaar door te schuiven naar een later jaar. De leveringen aan schepen die naar het buitenland varen, de dubbeltelling en de administratieve schuif gelden niet voor de bijdrage van biobrandstoffen aan de doelstelling voor totaal hernieuwbare energie zoals besproken in dit artikel.