Reststromen uit houtige biomassa

Dit betreft in 2020 vooral reststromen uit de agro-, food- en houtindustrie (50 procent), reststromen uit bos-, natuur- en landschapsbeheer (24 procent) en B-hout (17 procent)[1]. B-hout is gebruikt hout dat is geverfd, gelakt of verlijmd.