Schuldig verklaard

Het betreft hier schuldigverklaringen door de rechter in eerste aanleg. Hierbij is geen rekening gehouden met een eventuele behandeling van de strafzaak in hoger beroep of in cassatie. Het gaat hier om moord, doodslag of om pogingen hiertoe. 80 procent van deze misdrijven vond plaats in 2020 en 2019

Het betreft hier schuldigverklaringen door de rechter in eerste aanleg. Hierbij is geen rekening gehouden met een eventuele behandeling van de strafzaak in hoger beroep of in cassatie. Het gaat hier om moord, doodslag of om pogingen hiertoe. 80 procent van deze misdrijven vond plaats in 2020 en 2019.