Deeltijdfactor

De deeltijdfactor van werknemers is het aantal contracturen van een werknemersbaan, gedeeld door het aantal contracturen van een voltijdbaan in hetzelfde bedrijf of in dezelfde bedrijfstak. De deeltijdfactor kan daarbij niet hoger dan 1 zijn. Voor zelfstandigen wordt de deeltijdfactor geschat op basis van de (gemiddelde) inkomsten uit arbeid. Bij personen met meerdere banen zijn de deeltijdfactoren samengeteld.