Geliberaliseerde huren

Een huurcontract is geliberaliseerd als de huur bij het afsluiten van het contract boven een zekere grens ligt. Deze grens is in 2021 verhoogd naar € 752,33. In 2019 was deze grens vastgesteld op € 737,14. Dit is tevens de grens voor huurtoeslag. De geliberaliseerde huurwoningen behoren tot de vrije sector. Hierbij heeft een verhuurder meer vrijheid bij het bepalen van de huurprijs en de huurverhoging. Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn hiervoor niet van toepassing.

De Rijksoverheid heeft bepaald dat er vanaf 1 mei 2021 een maximum zit aan de jaarlijkse huurverhoging voor een vrijesectorwoning. Dit geldt voor drie jaar. Dus tot 1 mei 2024. Dit maximum is de inflatie plus 1 procent. Voor 2021 is de maximale huurverhoging voor een vrijesectorwoning 2,4 procent.