Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen, werkzame personen en arbeidsjaren in de toerisme sector daalde in 2020 rond de 14 en 15 procent ten opzichte van 2019. Omdat moeilijk is vast te stellen óf en in hoeverre, de ingezette arbeid ten dienste is van een toerist/bezoeker worden de cijfers in de toerismerekeningen berekend op basis van het aandeel van de toeristische productie op de totale productie van een bedrijfstak. In het coronajaar 2020 loopt de totale werkgelegenheid niet overal meer in lijn met de totale productie doordat bedrijven steun ontvingen van de overheid waardoor de ontslagen beperkt bleven. De productie liep wel terug, maar de werkgelegenheid niet in dezelfde mate.

Een zuiverdere maatstaf voor de ingezette arbeid zijn de gewerkte uren, die ongeveer met een vijfde afnamen. Dit betreft het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen tijdens de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Ook deze afname is niet zo groot als de daling van de toeristische productie. Het personeel werd ingezet voor andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden en bij afhaalmogelijkheden. Personeel in de luchtvaart en reisbemiddelingsbranche was druk in de weer met vouchers, omboekingen en het beantwoorden van klantvragen. Voor wat betreft de luchtvaart vlogen vliegtuigen deels leeg: piloten en vliegtuigen moesten o.a. hun ‘verplichte’ uren draaien. Hotels kregen weliswaar minder gasten maar bleven veelal open en personeel werd op andere werkzaamheden ingezet. Niet al deze andere werkzaamheden kunnen als toeristisch worden aangemerkt, waardoor bedrijfstakken minder toeristisch zijn geworden t.o.v. 2019. Maaltijden, bijvoorbeeld, zijn pas toeristisch wanneer die worden geconsumeerd door iemand die op zijn minst 2 uren van huis is. Dit is bij een maaltijd in een restaurant wel het geval, bij een afhaalmaaltijd niet.

Verder moet er rekening mee worden gehouden dat personeel dat via uitzendbureaus werkte in de toeristische bedrijfstakken niet in de werkgelegenheidscijfers meegenomen wordt. Uitzendbureaus zijn een verbruikspost van deze bedrijfstakken. Personeel via uitzendbureaus zal relatief sneller worden ontslagen dan vast personeel.