Bijstand

Bijstand wordt verleend aan huishoudens. Dit kunnen alleenstaanden zijn of paren, met of zonder kinderen. Als er bijstand wordt verstrekt aan een paar worden beide partners meegeteld als bijstandsgerechtigde.