Sociale samenhang en welzijn

De cijfers over tevredenheid met het gewicht in dit bericht zijn gebaseerd op de enquête Sociale samenhang en welzijn. De cijfers over de verdeling van overgewicht, normaal gewicht en ondergewicht komen uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM).