Overgewicht

De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is berekend op basis van zelfgerapporteerd gewicht en lengte en is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. De criteria zijn:
1. Ondergewicht: BMI < 18,5
2. Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3. Overgewicht: BMI >= 25,0
a. Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
b. Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar geldt een andere ondergrens. Voor 18-jarige mannen en vrouwen ligt deze grens op respectievelijk 17,37 en 17,43 kg/m2. Voor 19-jarige mannen en vrouwen op respectievelijk 17,93 en 17,96 kg/m2. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en /of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen met een BMI van kleiner dan 14 (kleiner dan 10 bij 18 en 19-jarigen) of groter dan of gelijk aan 50.