Snelgroeiend bedrijf

Een snelgroeiend bedrijf – snelle groeier – is een bedrijf waarbij het aantal werknemers gemiddeld 10 procent per jaar groeit, gemeten over een periode van drie opeenvolgende jaren. Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale werknemersgroei van tenminste 33,1 procent moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de meetperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld. Bedrijven die groeiden door overnames zijn wel meegeteld, gefuseerde bedrijven niet.