Gestopt met werk (‘baanverlaters’)

Het betreft personen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, die drie maanden eerder wel werk hadden (ongeacht het aantal uren). Bij ‘baanverlaters’ gaat het zowel om werklozen als mensen die zich niet meer op de arbeidsmarkt aanbieden (niet-beroepsbevolking).