Bibliotheken

In dit bericht is alleen gekeken naar openbare bibliotheeklocaties met een brede dienstverlening. Hieronder vallen:
• Vestiging - een bemande bibliotheekvoorziening die 15 uur per week of langer geopend is en een eigen collectie aan boeken heeft.
• Servicepunt - een bemande bibliotheekvoorziening die minimaal 4 uur maar minder dan 15 uur per week geopend is, en een eigen collectie heeft.