Kennismigranten

Onder kennismigranten worden arbeidsmigranten verstaan die een inkomen conform het IND-salariscriterium verdienen.