Relatieve sterftecijfers

Relatieve sterftecijfers betreffen het aantal overledenen door accidentele verdrinking per 100 duizend inwoners per leeftijdsgroep. Om jaren te kunnen vergelijken wordt gestandaardiseerd door cijfers uit het ene jaar om te rekenen naar het andere (standaard)jaar op basis van leeftijd of geslacht. De leeftijdsopbouw van de bevolking van 2020 is hier als standaard gebruikt. 
In de grafiek naar leeftijdsgroep zijn de sterftecijfers voor verdrinking uit de jaren 1950 tot en met 2020 jaar voor jaar omgerekend, zodat ieder jaar uit deze reeks het (virtuele) cijfer bevat: alsof in het betreffende jaar de leeftijdsopbouw dezelfde is als in 2020. Door te standaardiseren wordt rekening gehouden met verschillen in de leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd, zodat de cijfers beter vergelijkbaar zijn, en een reële toe- of afname zichtbaar wordt.

De cijfers naar migratieachtergrond zijn gerelateerd aan het aantal inwoners per bevolkingsgroep. Er wordt gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw, met de leeftijdsopbouw van mensen met een Nederlandse achtergrond als standaard.