Koppeling NOW1, NOW2 en NOW3.1 en Polisadministratie

Het CBS heeft van het UWV de gegevens ontvangen van bedrijven die in het kader van de NOW1, NOW2 en NOW3.1-regelingen gedurende maart tot en met december 2020 een uitkering hebben ontvangen. Het CBS heeft deze NOW-gegevens van bedrijven gekoppeld met de Polisadministratie, de gezamenlijke basisregistratie van de Belastingdienst, het UWV en het CBS. In de Polisadministratie zijn de gegevens van werknemers en hun inkomstenverhoudingen opgeslagen die met de loonaangifte van de werkgevers zijn verstrekt aan de Belastingdienst, het UWV en het CBS. Deze koppeling maakt het mogelijk onderzoek te doen naar de kenmerken van werknemersbanen in 2020 waarvoor het UWV een voorlopige uitkering heeft gedaan.