Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Het doel van deze wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Dat gebeurt onder andere door de WW-premie vanaf 1 januari 2020 afhankelijk te maken van het soort arbeidsovereenkomst. Bij vast werk is de premie 5 procent lager dan bij tijdelijk werk. In januari heeft dit aanloopproblemen gegeven bij de registratie van de inkomstenopgaven in de Polisadministratie, maar vanaf februari heeft dit geresulteerd in een betere registratie van het soort vaste of flexibele arbeidsrelatie. De cijfers over vaste en flexibele banen in januari 2020 komen naar verwachting in oktober 2021 beschikbaar, waarmee het saldo over januari én februari 2020 voor vaste en flexibele banen kan worden berekend.