Baandynamiek van werknemers

Dit nieuwsbericht gaat uitsluitend over werknemersbanen, niet over banen van zelfstandigen. Nieuwe banen zijn banen waarvan het dienstverband is gestart in de verslagmaand. Hervatte banen zijn banen waarin na een tijdelijke onderbreking van één of meerdere maanden binnen het dienstverband weer wordt gewerkt, bijvoorbeeld bij oproepbanen. Beëindigde banen zijn banen die in de maand ná de verslagmaand niet meer bestaan. Het kan gaan om een definitieve beëindiging van het dienstverband, maar ook om een tijdelijke onderbreking binnen het dienstverband, zoals bij oproepbanen. Doorlopende banen zijn banen waarin zowel in de maand voorafgaand als in de maand na de verslagmaand wordt gewerkt binnen hetzelfde dienstverband. Banen worden alleen in de verslagmaand geteld als er loon is ontvangen.

Voor het berekenen van het saldo wordt de som van de banen die in een verslagmaand zijn ontstaan of hervat verminderd met het aantal banen die ten opzichte van de voorafgaande maand zijn vervallen. Het saldo in december 2019 is dus de optelsom van de nieuwe en hervatte banen in december, waarvan het aantal in november beëindigde banen wordt afgetrokken.
Beëindigde banen worden geteld in de laatste maand dat ze bestaan en zijn in de maatwerktabellen (met positieve waarden) in die maand opgenomen. In de figuren in dit nieuwsbericht worden ze (met negatieve waarden) weergegeven bij de maand die volgt op de laatste maand waarin ze bestaan.

Op basis van de gebruikte gegevens is niet vast te stellen of een werknemer bij dezelfde werkgever van functie verandert. Verschillende opeenvolgende inkomstenverhoudingen bij dezelfde werkgever worden als dezelfde baan gezien, met uitzondering van de situatie waarin een stagiair in dienst komt van een bedrijf. Zo’n verandering in arbeidsrelatie wordt geregistreerd als twee verschillende, opeenvolgende banen van een werknemer bij dezelfde werkgever.