Zelfstandig ondernemer

Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk. Tot de doelpopulatie van de Zelstandigen Enquête Arbeid (ZEA) behoren zowel zelfstandig ondernemers zonder als met personeel. Dit artikel richt zich alleen op de zelfstandig ondernemers zonder personeel. In 2019 telde Nederland ruim 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers, van wie ruim 1 miljoen geen personeel in dienst heeft. Het betreft hier alle personen met inkomen als zelfstandig ondernemer, ongeacht of dat het hoofd- of neveninkomen is. Andere zelfstandigen, zoals directeuren grootaandeelhouders (251 duizend) en personen met overige inkomsten (417 duizend) maken geen deel uit van de doelpopulatie van de ZEA.