Fasen tweede (en derde) coronagolf

Er is geen standaard definitie van het begin en het einde van de tweede en derde golf van de corona-epidemie. In dit artikel is gekozen om het tweede golf te noemen. In de sterfte zijn hierin verschillende fasen te onderscheiden. Vanaf eind september (week 39) van 2020 was er oversterfte tot aan half november (week 47), dit is de eerste fase. Vanaf eind november (week 48) begon de sterfte opnieuw toe te nemen. Na een periode met oversterfte, nam de sterfte begin 2021 af. Half februari (week 6) van 2021 eindigde ook de oversterfte onder 65- tot 80-jarigen. In de derde fase, half februari (week 7) tot en met eind maart (week 12) van 2021, was er veelal lagere sterfte zichtbaar. De vierde en laatste fase, april (week 13) tot en met half juni (week 24) van 2021, kenmerkte zich door oversterfte onder enkele groepen (mensen jonger dan 80 jaar en de overige bevolking).