(Reizigers)kilometers

Met kilometers worden reizigerskilometers bedoeld. Eén reizigerskilometer komt overeen met een verplaatsing van een reiziger over een afstand van één kilometer. De reizigerskilometers zijn hier berekend exclusief serieverplaatsingen (verplaatsingen tussen 4 of meer achtereenvolgende werklocaties, die op een aparte wijze zijn uitgevraagd).