Overige uitkeringen

Tot de overige uitkeringen worden gerekend:
- uitkeringen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW),
- uitkeringen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ),
- uitkeringen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz),
- uitkeringen Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen jonggehandicapten (Wajong),
- oorlogs- en verzetspensioenen,
- overige uitkeringen niet nader te bepalen.