2020

Alle achtergrondkenmerken van de populatie zijn bepaald op basis van registraties zoals beschikbaar bij het CBS. Waar mogelijk, zijn achtergrondkenmerken bepaald op 1 augustus 2020. Gegevens over inkomen, sociaaleconomische categorie en opleidingsniveau op basis van 2019.