Bedrijven

De gegevens zijn afkomstig uit de enquête ICT-gebruik bij bedrijven van het CBS. In deze enquête is aan bedrijven met twee of meer werkzame personen gevraagd of zij 1. producten verkochten via een eigen website of app, en 2. of zij verkochten via de website of app van een ander bedrijf. In het tweede geval is dit beschouwd als verkoop via een online platform. Deze gegevens zijn beschikbaar tot en met 2019. Effecten van COVID-19, en de daartegen genomen maatregelen in 2020, zijn nog niet in deze cijfers te zien.