Gewerkte uren

Door de NOW (zie toelichting) werden minder uren gewerkt, zonder dat dat tot uitdrukking kwam in het de registratiebestanden met loonaangiften van werkgevers die dienen als bron voor de Arbeidsrekeningen. Als aanvulling op doorgaans gebruikte bronnen voor de Arbeidsrekeningen worden in de periode van de coronacrisis gegevens uit de Enquête beroepsbevolking gebruikt als