Cohorten

In de figuren worden percentages weergegeven naar welvaartsniveau van de ouders en het jaar van de start met de studie, waarbij rekening is gehouden met een aantal kenmerken van studenten, zoals demografische kenmerken (geslacht, migratieachtergrond) en kenmerken van de prestaties in het voortgezet onderwijs (gemiddeld cijfer op het eindexamen).