Korten dan een half jaar gewerkt in een baan

Het aantal mensen dat korter dan een half jaar in een baan werkt is het saldo van degenen die beginnen en degenen die binnen een half jaar stoppen of langer dan een half jaar in dezelfde baan blijven werken. Tijdens de coronacrisis lag dit aantal lager dan in eerdere jaren. Enerzijds kwam dat doordat meer mensen stopten. Onder die stoppers is altijd al een groot deel nog maar kort werkzaam. Anderzijds zijn minder mensen gestart in een nieuwe baan. Vooral voor beroepen in de horeca worden in de regel veelal kort durende contracten afgesloten.