Veiligheidsregio's

Bij sommige Veiligheidsregio’s bestaat het werk van het merendeel van het personeel vooral uit beschikbaarheidsdiensten, die relatief laag betaald zijn. Hierdoor is het mediaan jaarloon op voltijdbasis bij deze bedrijven erg laag en de loonkloof dus veel groter dan bij veel andere bedrijven.