Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die iemand krijgt als de partner overleden is. Onder een nabestaandenpensioen vallen de Anw-uitkering en het aanvullend nabestaandenpensioen. Tot het aanvullend nabestaandenpensioen behoren het nabestaandenpensioen via het bedrijf waar de overleden partner in loondienst werkte en de uitkering uit een zelf opgebouwd pensioen, bijvoorbeeld via een particuliere levensverzekering.

Een volledige Anw-uitkering bedraagt 70 procent van het brutominimumloon. De hoogte van het aanvullend nabestaandenpensioen is gebaseerd op het (bereikbare) ouderdomspensioen van de overledene. Meestal ontvangt de achterblijver 70 procent daarvan.