Bevolkingsprognose CBS

In de berekening van de varianten voor de Verkenning Bevolking 2050 is voor de verwachte ontwikkeling van de migratie, de levensverwachting en het kindertal uitgegaan van de Kernprognose 2019-2060 van het CBS. In de nieuwe prognose die eind 2020 is uitgekomen zijn de voorziene effecten van de covid-pandemie op de bevolkingsontwikkeling verwerkt. Voor 2050 wijkt de nieuwe prognose weinig af van die uit 2019. De Verkenningen geven daardoor ook een goed beeld van de onzekerheden rond de nieuwe prognose.