Bepaling bedragen loonkosten- en vaste-lastenvergoedingen

Het CBS brengt in tabellensets periodiek de deelname aan coronasteunmaatregelen in kaart op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De gerapporteerde bedragen betreffen totaal uitgekeerde bedragen voor de aanvraagperioden van de NOW- en TOGS/TVL-regelingen in 2020. Voor de NOW- en TVL-regelingen zijn dit voorschotten op basis van het door bedrijven zelf geschatte omzetverlies. Door verschillen met het daadwerkelijk geleden omzetverlies kan het definitieve bedrag door nabetalingen of terugbetalingen nog hoger of lager uitvallen. 

Het samenstellen van subsidies in de overheidsfinanciën gebeurt op basis van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Deze richtlijnen schrijven voor dat een subsidie moet worden geregistreerd op het moment waarop de transactie of de gebeurtenis, die aanleiding geeft tot de subsidie, plaatsvindt. Dit betekent onder andere dat in 2020 voor de NOW en TVL niet alleen het voorschot van 80 procent wordt opgenomen in de overheidsfinanciën, maar ook het overige bedrag dat pas later uitgekeerd zal worden, waarbij ook een inschatting wordt gemaakt van de terugbetalingen.