Reële cao-loonstijging

De cao-loonstijging gecorrigeerd voor inflatie (de consumentenprijsindex)