Officiële raming

De gepubliceerde cijfers vormen de eerste jaarraming van het CBS voor de sector overheid over 2020.

De gegevens over 2019 en eerder zijn in dit nieuwsbericht bijgesteld omdat het CBS de prestatiebeurzen van studenten anders heeft verwerkt. De prestatiebeurzen worden nu op moment van verstrekking als een uitkering aan studenten gezien. Voorheen zag het CBS deze prestatiebeurzen als een lening op moment van verstrekking. Pas op het moment van omzetting naar een gift, bij tijdig afstuderen, registreerde het CBS een overheidsuitgave, in de vorm van een kwijtschelding. De gewijzigde registratie leidt in recente jaren tot een hoger overheidssaldo van 300-500 miljoen euro, en in de jaren voor 2017 tot een lager saldo. Deze registratiewijziging is het gevolg van nieuwe statistische richtlijnen voor het bepalen van het overheidssaldo.

De gepubliceerde cijfers van het CBS zijn de officiële cijfers over het overheidssaldo en de overheidsschuld van Nederland. Zij worden aan de Europese Commissie gerapporteerd in het kader van de buitensporige-tekortenprocedure (BTP of 'Excessive Deficit Procedure', EDP). De rapportages vinden twee maal per jaar plaats, voor 1 april en voor 1 oktober. Het statistisch bureau van de Europese Unie, Eurostat, zal de tekorten en schulden van alle lidstaten, die moeten zijn ingediend voor 1 april 2021, verifiëren en de cijfers vervolgens op 22 april a.s. publiceren.