Zelfstandige

Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht

  • in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer)
  • als directeur-grootaandeelhouder (dga)
  • in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
  • als overige zelfstandige.
Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan hij of zij de meeste tijd besteedt.