Zelfstandige

Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht

  • in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer)
  • als directeur-grootaandeelhouder (dga)
  • in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
  • als overige zelfstandige.
Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan hij of zij de meeste tijd besteedt.
Terug naar artikel