Internationaal vervoer

Het totaal van bilateraal, cabotage- en derdelandenvervoer door Nederlandse vrachtauto’s.

Bilateraal vervoer

Internationaal vervoer van goederen met een Nederlandse laad- of losplaats, en een buitenlandse los- of laadplaats (voorbeeld: een Nederlandse vrachtauto wordt geladen in Duitsland, en lost de lading in Nederland).

Cabotagevervoer

Wegvervoer in een ander land dan het land van registratie , uitgevoerd door een wegvoertuig dat in het rapporterend land geregistreerd is.
Bij cabotagevervoer door Nederlandse vervoermiddelen liggen de plaats van laden en van lossen in één ander land, m.a.w. het land van laden is hetzelfde als land van lossen (voorbeeld: een Nederlandse vrachtauto wordt zowel geladen als gelost in Duitsland).

Derdelandenvervoer

Internationaal vervoer tussen twee in verschillende landen gelegen plaatsen, verricht door een vervoermiddel dat in een derde land staat geregistreerd.
Bij derdelandenvervoer door Nederlandse vervoermiddelen ligt de plaats van laden in een ander land als de plaats van lossen, en beide liggen buiten Nederland (voorbeeld: een Nederlandse vrachtauto wordt geladen in Duitsland, en lost de lading in België).