Personeelskosten

De som van de arbeidskosten (lonen en salarissen, pensioenlasten en sociale lasten) en de overige personeelskosten (uitzendkrachten en overige inleen en niet eerder genoemde personeelskosten).