Geregistreerd misdrijf

Een misdrijf, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal. Dit betreft dus alle registraties van misdrijven, zoals gemeld bij of door de politie, ook als hier geen aangifte van is gedaan.