Hoogste en laagste lonen

In dit artikel gaat het om de uurlonen van werknemers. Bij de vergelijking met eerdere perioden gaat het niet om de ontwikkeling van uurlonen van individuele werknemers. De hoogte van een percentielwaarde wordt ook beïnvloed door de samenstelling van de werknemerspopulatie. Komen er meer werknemers bij met lage uurlonen, dan kunnen de laagste percentielwaarden daardoor dalen of minder stijgen.
Verschil in bruto-uurloon moet ook niet worden verward met inkomensongelijkheid. Inkomensongelijkheid gaat over alle inkomensbestanddelen van een persoon. Werknemersloon is hier een onderdeel van. Bovendien gaat inkomen over totaalbedragen per jaar, in dit artikel gaat het om loon per uur. Het CBS publiceert geregeld over inkomensongelijkheid, voor het laatst in maart 2020: Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2018.