Verbruik

Het berekende (netto)verbruik. Dit is exclusief distributieverliezen op het elektriciteitsnet. Cijfers per sector zijn (nog) niet beschikbaar.
Hoe wordt het berekend? Verbruik = productie plus het invoersaldo minus de distributieverliezen.