Prijsverandering energierekening

De prijs van energie en het verbruik bepalen de hoogte van de energierekening. Voor de vergelijking van de energierekening van januari 2021 met die van januari 2020 berekenen we de prijseffecten door het verbruik constant te houden. Het gehanteerde verbruik is het gemiddelde van 2020 en 2021.

Het geraamde gemiddelde verbruik voor 2021 is 2 464 kWh elektriciteit en 1 192 m3 gas. Voor 2020 is het geraamde verbruik 2 547 kWh elektriciteit en 1 217 m3 gas. Deze verbruiken zijn prognoses, gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het effect van de coronacrisis op het verbruik in 2020 en 2021 is nog onbekend en niet meegenomen in de prognoses.