Gemiddeld in 2020

Voor de Enquête beroepsbevolking van het CBS worden het hele jaar door respondenten benaderd. Een van de vragen gaat over het verrichten van werkzaamheden tussen 12 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens. De uitkomst van het aantal nachtwerkers is het gemiddelde in een bepaald kalenderjaar van degenen die op het moment van bevraging aangeven soms of regelmatig in de nacht werkzaam te zijn. Eventuele fluctuaties in het aantal nachtwerkers gedurende het jaar – bijvoorbeeld in 2020 vanwege de coronacrisis – worden hierdoor uitgemiddeld.