Sterkste groei

Vlieland groeide in 2020 met 39 per duizend inwoners relatief nog sterker dan de genoemde gemeenten. De gemeente Vlieland is in de tekst niet genoemd omdat het in absolute zin om erg kleine aantallen gaat (in 2020 kwamen er 45 inwoners bij), waardoor de relatieve cijfers per jaar sterk kunnen fluctueren.