Inkomen uit eigen woning

Toegerekende huuropbrengst van de eigen woning. De economische huurwaarde is een raming van het bedrag dat de woning bij verhuur zou hebben opgeleverd. Het gaat hier om de netto huurwaarde: periodieke betalingen voor erfpacht, kosten voor groot onderhoud en dergelijke zijn in mindering gebracht.