Subsidies

De uitkeringen van de NOW zijn gebaseerd op het verwachte omzetverlies. Het is dus mogelijk dat de uitgekeerde NOW-subsidies te groot zijn en dat bedrijven later een gedeelte moeten terugbetalen.